Modernisme a Caldes

L’arquitectura de principis de s.XX


El termalisme a Caldes de Malavella ha donat al poble una personalitat pròpia reconeguda arreu a través de la seva activitat balneària. L’ inici del fenomen balneari a finals del segle XIX contribuí a l’ explotació de les aigües i al desenvolupament urbanístic de la població.


L’ arquitectura modernista i noucentista i l’ eclecticisme que avui encara podem observar és el testimoni d’una època d’ esplendor i desenvolupament de la vila, en el què la burgesia, una nova classe benestant emfasitzà les propietats curatives de les aigües termals i donà un nou valor a la societat rural.


Casa Rosa

Carrer de Sant Grau, 19

La Casa Rosa és una edifici d’estil modernista construït a finals del segle xix per encàrrec del barceloní Diotallevi. El projecte contemplava dues parts diferenciades, la primera de marcada composició simètrica i la segona amb un gran portal d’arc túmid i una finestra geminada. Els guardapols de les obertures, el coronament a manera de merlets i la decoració ceràmica reforcen el caràcter modernista de la construcció.


Pocs anys després d’haver-se construït, fou adquirida per l’industrial Pau Estapé, que n’utilitzà una part com a residència i l’altra com a magatzem per a l’Agua Imperial que embotellava. El mateix Sr. Estapé va ser el principal artífex de la reforma del conjunt del puig de Sant Grau, que va incloure la primera campanya d’excavació de les termes romanes.

Des de l’any 1981, la Casa Rosa és propietat de l’Ajuntament i actualment acull la Ràdio CaldesFm, un casal d’avis, un bar municipal i diversos despatxos.


Jardinets de Sant Grau

Plaça de l’Ermita de Sant Grau

Petit promontori on hi ha diversos brolladors d’aigua termal de Caldes, que des de l’antiguitat foren explotats amb la construcció d’unes termes romanes.


En aquell moment, l’industrial Pau Estapé i Maristany adquirí bona part del puig i féu construir la planta embotelladora de l’“Agua Imperial” a l’actual plaça de l’Aigua. Aprofitant l’afluència d’estiuejants a la vila balneària de Caldes, el Sr. Estapé va adequar l’espai per promocionar el seu producte. A més de dur-se a terme la primera campanya d’excavació arqueològica de les termes romanes, es va crear un jardí modernista que integrava les fonts de Sant Grau o de la Roqueta i la de l’Hospital en templets d’estil neoclàssic. Amb la crisi del fenomen de l’estiueig, tot el conjunt va seguir un procés de deteriorament avançat, fins que fa uns anys l’Ajuntament de Caldes el va adquirir i el va adequar.


Can Manegat

Carrer Termes Romanes, 16

Casa d’estiueig , rodejada d’un frondós jardí, construïda a principis del segle XX, amb un marcat caràcter neomozàrab-modernista. La casa presenta diferents cossos d’edificació i consta de dues plantes amb rica decoració exterior i abundant utilització de la ceràmica.


Es projectà com una torre aïllada d’estil modernista i de marcada inspiració arabitzant. És un edifici compost per diversos cossos superposats, amb obertures d’arc de ferradura lobulades i frisos de ceràmica a manera de guardapols. Alguns cossos estan coronats amb merlets esglaonats. La casa està envoltada d’un jardí, on hi ha un brollador d’aigua termal.


Casa Quintana

Carrer Santa Maria, 32

Casa construïda l’any 1921, encara sota la influència de l’estètica modernista. Va ser promoguda pel seu propietari Pere Quintana i Barrera, flequer i pastisser, i construïda pel mestre d’obres local Josep Deulofeu i Floriach. La planta baixa fou reformada, tot i que conserva elements notables com la tribuna poligonal de la cantonada, decorada amb garlandes i coberta amb cúpula esfèrica de ceràmica vidriada. Els finestrals són tots d’arc mixtilini amb guardapols sinuosos, els centrals triforats amb columnetes.


Casa Perxachs

Carrer Sant Antoni, 11

Casa unifamiliar de principis del segle XX atribuïda al mestre d’obres Josep Deulofeu , que manifesta signes d’evolució des d’un estil bàsicament eclèctic, cap al modernisme.


Alguns elements decoratius de factura neogòtica com els marcs de les obertures i les balustrades del terrat, la presència de símbols com petits escuts amb les quatre barres son els que permeten atribuir un cert caràcter modernista a la construcció. A més de les balustrades, un frontó esglaonat al centre de cada façana corona el conjunt.


Xalets d'en Vilà

Carrer Jacint Verdaguer, 5-9


La Rambla Recolons era la zona del nucli de Caldes on es concentrava la major part de xalets i apartaments de lloguer abans de la Guerra Civil, la majoria d’ells d’estil modernista o eclèctic: Casa Mas i Ros, Xalet d’Antoni Mas,Casa Recolons,Casa Motlló,Casa Paredes,Casa Bell-Estar, entre d’altres.


Al voltant d’aquesta rambla es van construir diversos xalets d’estiueig més modestos, com els d’en Vilar, d’una sola planta. La composició de les façanes és senzilla, simètrica, amb grans plafons damunt les obertures on s’obren els respiralls, envoltats de rajoles de ceràmica de colors molt contrastats.


Casino municipal

Carrer Jacint Verdaguer, 11-13

Edifici construït a la dècada de 1920 per albergar l’entitat recreativa Casino Unió. El creixement de la població estiuejant a Caldes va afavorir la construcció d’un local social on reunir-se. El projecte fou executat pel constructor local Jaume Deulofeu segons el gust noucentista predominant. Les façanes segueixen una marcada composició simètrica, definida per grans finestrals triforats inserits dins d’arcs cecs. El capcer rectangular del coronament arrenca d’una cornisa motllurada.


Casa Mas i Ros

Rambla Recolons, 13

Casa on va residir el compositor Francesc Mas i Ros (Caldes de Malavella, 1901-1985), construïda a principis del segle xx pel seu pare, Antoni Mas. Inicialment, es destinà a casa de lloguer per a estiuejants i la planta baixa a magatzem-obrador de l’empresa familiar de pianos i manubris.


Entre els elements destacats de l’edifici, hi ha la tribuna poligonal de la cantonada, el coronament esgraonat i els guardapols sinuosos de les obertures.


Xalet Antoni Mas

Rambla Recolons, 15

Casa modernista d’estiueig, construïda al gust barceloní de l’època, en la que destaca l’interessant vitrall de la porta interior. Disposa d’un pati interior amb una font molt característica i d’un soterrani en el que s’hi pot identificar la petita estança que es destinava a l’allotjament del personal de servei.


És on va residir Andreu Mas i Ros, germà del compositor i músic també. Juntament amb el seu germà gestionà l’empresa familiar de pianos i manubris on era l’encarregat de gravar les melodies musicals en els corrons de les pianoles. Va ser construïda pel seu pare  Antoni Mas a començament del segle XX i destinada inicialment a casa de lloguer per a estiuejants. Hi destaca el portal interior i el pati.


Colònia Rodríguez

Rambla Recolons


La Colònia Rodríguez és un conjunt de cases o xalets edificats a principis del segle xx a la rambla Recolons. Els petits habitatges que formen la colònia es construïren amb la finalitat de llogar-los als estiuejants que venien a la localitat atrets per l’activitat termal. Amb l’esclat de la Guerra Civil i la crisi del fenomen de l’estiueig, les cases de la colònia van passar a tenir altres funcions.


És un conjunt arquitectònic format per cases adossades amb les mateixes proporcions i característiques, construïdes de forma perpendicular a la rambla. Les façanes estan compostes de forma simètrica, amb obertures i guardapols motllurats que, com les cornises, estan ressaltats amb pintura de diferent tonalitat.


Casa Bell-Estar

Rambla Recolons, 54

Casa d’estiueig construïda a principis del segle xx, també coneguda com a “Villa Carmen”.  Es projectà com un edifici aïllat d’estil modernista, profusament decorat del qual en destaca la simetria i la decoració de les façanes, que li donen una marcada verticalitat. Les finestres són d’arc molt rebaixat, amb ampits decorats amb falses columnes. Sobre la porta principal hi ha un balcó de planta trilobulada, sostingut per dues cartel·les. Lluernes rodones a les golfes, just a sota de les mencionades antefixes, també decorades amb formes modernistes.


 


Torre dels Alemanys o Vil·la Rosario

La torre està ubicada a la rambla d’en Rufí.


La Vil·la Rosario o Torre dels Alemanys fou un encàrrec d’Otto Streitberg al mestre d’obres de Caldes Ramon Viñals i Guitart, que s’ocupà del disseny i construcció de l’habitatge entre el 1914-1915. El propietari volia que la casa tingués influències d’Andalusia, per minvar la nostàlgia de la seva dona, que era de Cadis, d’aquí l’estil neoàrab de l’edifici.


La façana principal és simètrica, amb porta principal en arc àrab fistonat, amb columnes d’alabastre a mena de brancals i capitells àrabs. Sobre l’arc hi ha un arabesc i decoració floral en ceràmica. Es troba flanquejada per finestres geminades cobertes amb un arc de ferradura i amb una columneta d’estil àrab califal, als extrems laterals hi trobem unes altres finestres simples del mateix estil.


Font de la Vaca

Parc de la Granja. Carrer de Sant Esteve, 38

Font modernista a manera de templet de planta hexagonal amb un reduït terrat a la part superior i cupulí de ceràmica vidriada de color vermellós a la part central. Pren el seu nom d’una imatge d’una vaca en una rajola encastada a la mateixa font.


El projecte d’urbanització de la Granja va desenvolupar-se la dècada de 1920 com una ciutat-jardí destinada a l’estiueig. El parc de la Font de la Vaca havia de ser-ne la zona de lleure i, a més d’una font modernista, s’hi va construir també un berenador i un pou. El projecte no va prosperar, però en queden elements notables com les torres noucentistes i el parc.


Vil·la Catalina

Passeig de la Granja, 8

Casa construïda a la dècada de 1920 dins de la urbanització d’estiueig de la Granja. El projecte urbà no va acabar de reeixir, tot i que s’hi construïren cinc torres, la primera de les quals fou aquesta, que havia de ser la residència del promotor, Miquel Picó i Jou. Es projectà com un edifici d’estil noucentista d’una certa monumentalitat, reforçada per la seva situació preeminent, l’escalinata amb balustrada de l’entrada i les façanes obertes amb galeries i decorades amb esgrafiats.


Balneari Prats

Plaça sant Esteve, 7


L’antecedent del Balneari Prats és un petit establiment termal que fundà la família Prats tot aprofitant l’aigua de la font de la Mina. El fenomen creixent de l’estiueig va propiciar que, durant la segona meitat del segle xix, es construís l’edifici actual al centre de la població.


El nou edifici, de gust eclèctic, que es caracteritza per l’ús d’elements arquitectònics d’èpoques diferents, va haver d’ampliar-se l’any 1912, seguint el projecte de l’arquitecte Eusebi Bona i Puig. Fou llavors quan se substituí l’antiga portalada d’accés per l’actual. Al costat de l’establiment termal, s’hi bastiren diverses casetes per allotjar-hi els clients, les quals foren enderrocades fa uns anys.


Casa Pla i Deniel

Plaça Sant Esteve, 15

Casa d’estiueig construïda a finals del segle xix per al polític barceloní Narcís Pla i Deniel (Barcelona, 1867-1934). Pla i Deniel va participar activament en la vida social de Caldes i fou un dels principals promotors de la nova escola. En la dècada de 1950 fou adquirit per la Congregació de les Carmelites de la Caritat-Vedruna.


L’edifici es projectà seguint un estil eclèctic d’una certa monumentalitat, reforçada per la planta quadrangular i la composició simètrica de les façanes. Les obertures són d’inspiració clàssica, amb frontons florals sobre pilastres estriades. Està coronat amb una cornisa dentada i un capcer rectangular. A la part posterior, s’hi obre un gran jardí amb una pèrgola vegetal i la casa del servei en un extrem.


Casa-jardí Pla i Deniel

Casa modernista construïda a principis del segle xx dins la finca de la casa Pla i Deniel. L’edificació estava destinada a allotjar-hi el servei, per això està orientada cap a la casa principal i no cap al carrer. A la dècada de 1950 fou adquirida per la Congregació de les Carmelites de la Caritat-Vedruna, que actualment en mantenen la propietat. Està composta de tres edificacions, en les quals el llenguatge modernista es posa de manifest en l’ús del maó vist en contrast amb l’arrebossat, en la decoració de ceràmica vidriada i en els elements de ferro forjat. Està encarada al jardí, on hi ha una particular gelosia de bruc.


Casa Matheu

Av. Doctor Furest i Roca, 8


Casa d’estiueig construïda a principis del segle xx per al poeta i editor Francesc Matheu i Fornells (Barcelona, 1851 – Sant Antoni de Vilamajor, 1938). És un exemple del modernisme d’inspiració historicista, on es combinen els elements de tradició medieval amb nous materials, com ara els arcs ogivals de maó i les franges esgrafiades que imiten carreus de la façana. Les obertures dels pisos superiors també són de tipologies diferents, totes neogòtiques.


Torre dels Ocells

Av. Doctor Furest i Roca, 10-12


Casa d’estiueig construïda l’any 1949 segons un projecte de l’arquitecte Joan Bordàs i Salelles i obra del constructor calderí Joan Viñals i Solà. És un dels darrers testimonis de l’arquitectura promoguda per la burgesia barcelonina que estiuejava a la població. L’edifici és de dimensions notables i té les cornises i les obertures emmarcades amb pedra motllurada. L’element més destacat és la galeria de les golfes, que s’obre a tres vents amb pòrtics d’arc de mig punt que descansen sobre columnes de pedra.


Casa de les Punxes

Av. Doctor Furest i Roca, 14

Casa d’estiueig construïda durant la primera meitat del segle xx. Es projectà com un edifici entre mitgeres d’estil modernista, profusament decorat i de marcada composició simètrica, amb el coronament mixtilini acabat amb punxes de forja com a element destacat.


Balneari Vichy

Avinguda Doctor Furest i Roca, 32

El balneari el projectà l’arquitecte Gaietà Buïgas i Monravà, com un edifici de dimensions monumentals, d’estil modernista i de marcada inspiració arabitzant. Consta de dues parts diferenciades que formen una “T”: la primera, de composició més senzilla, i, la segona, amb més decoració i visibilitat. A la primera part, les obertures són d’arc de ferradura, formant un pòrtic a la planta baixa amb un porxo avançat central que constitueix l’accés principal. També hi destaca un pati interior amb una font, davant de la qual hi ha una capella dedicada a sant Josep i a sant Esteve, construïda sota la influència de l’estètica modernista. De la segona part, en destaquen les torres amb merlets dels extrems i la part central, així com les obertures d’arc de ferradura emmarcades de tonalitat diferent.


Estació del ferrocarril

L’estació de tren de Caldes, inaugurada el 1862, va esdevenir ràpidament un dels focus neuràlgics en la història de la vila. Era el nus de comunicació que va facilitar, primer, el transport de mercaderies i segon, i principalment, l’arribada d’estiuejants.


L’edifici és d’estil eclèctic que reprodueix el model característic de finals del segle XIX, amb cornises i finestres ressaltades de forma simètrica.