Casa Rosa

Aquesta casa mostra dos cossos ben diferenciats, un d’estil més pròxim a l’eclecticisme i un altre d’estil més clarament modernista. Aquesta part de la construcció té una porta marcadament modernista en forma d’as de pics.


Can Manegat

Casa aïllada, rodejada d’un frondós jardí i construïda a principis del segle XX, amb un marcat caràcter neomozàrab-modernista. La casa presenta diferents cossos d’edificació i consta de dues plantes amb rica decoració exterior i abundant utilització de la ceràmica.


Ca la Romana

En una de les cantonades hi ha una torre medieval que ara aixopluga l’escala que va dels baixos al pis. A la segona meitat del segle XIX s’hi va instal·lar l’Hospital Nou que va substituir el que era ubicat sobre les termes romanes.


Plaça de Sant Grau

Aprofitant l’afluència d’estiuejants a la vila balneària de Caldes, Estapé va adequar l’espai per promocionar el seu producte. A més de dur-s’hi a terme la primera campanya d’excavació arqueològica de les termes romanes, es va crear un jardí modernista.


Casa Bell-Estar

Casa d’estiueig modernista de la qual destaquen la simetria i la decoració de les façanes, que li donen una marcada verticalitat. Les finestres són d’arc molt rebaixat, amb ampits decorats amb falses columnes. Sobre la porta principal hi ha un balcó de planta trilobulada, sostingut per dues cartel·les


Colònia Rodríguez

Conjunt de cinc habitatges independents (originalment eren quatre cases) adossats que reprodueixen un model amb cornisses i obertures ressaltades, pintades de diferents tonalitats.


Casa-jardí Pla i Deniel

Casa d’estil modernista construïda per al servei de la Casa Pla i Deniel, de la qual destaca la combinació del maó vist, la rajola ceràmica vidriada i els elements de forja.


Casa Matheu

Casa d’estiueig de l’editor i poeta Francesc Matheu i Fornells en la qual es combinen els elements de tradició medieval amb nous materials, que doten el conjunt d’un marcat caràcter historicista.


Torre dels Ocells

Casa d’estiueig d’estil noucentista, de la qual destaca una galeria clàssica a les golfes, oberta a tres vents amb pòrtics i petites columnes dòriques que li dóna un caire italianitzant a l’espai.


Casa de les Punxes

Casa d’estiueig d’estil modernista de la qual destaquen la simetria i la decoració de la façana, amb les distintives punxes de forja al coronament.


Estació del ferrocarril

Estació de tren d’estil eclèctic que reprodueix el model característic de finals del segle XIX, amb cornises i finestres ressaltades de forma simètrica.


Vil·la Catalina

Casa d’estil noucentista construïda a la dècada del 1920, amb galeries i esgrafiats a les façanes que, juntament amb l’escalinata d’entrada, li donen una marcada monumentalitat.


Font de la Vaca

Font modernista a manera de templet de planta hexagonal amb un reduït terrat a la part superior i cupulí de ceràmica vidriada de color vermellós a la part central. Pren el seu nom d’una imatge d’una vaca en una rajola encastada a la mateixa font.