L’Espai AQUAE de Caldes de Malavella és un centre museogràfic on es combina la recerca, la didàctica i la interpretació del patrimoni de Caldes. També actua com a Punt d’Informació Turística.

info@espaiaquae.cat || Telf: 600372610

Horari d’obertura:

Juny a Setembre: dimecres a divendres: 10 a 13h i 17 a 20h|| Dissabtes, diumenges i festius: 10 a 13h

Octubre a Maig: dimecres a dissabte : 10 a 13h i 17 a 19h || Diumenges i festius: 10 a 13h

Tancat els dies 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener, i 24 de juny.

Els dies 24 i 31 de desembre obert només al matí.

Preu:  3 €

Reduïda: 2 € (Nens de 6 anys a 12 anys, carnet jove, jubilats o grups de més de 15 persones)

Gratuïta: docents, persones a l’atur i nens de 0 a 5 anys


+ info: Espai Aquae

Sala 1 -Terra de volcans

El municipi de Caldes de Malavella té unes característiques geològiques molt especials: està situat sobre un conjunt de falles que s’estenen per bona part d’Europa i que van generar una sèrie d’erupcions volcàniques al nostre territori.


Hi destaquen diversos afloraments volcànics. Al puig de Sant Maurici es localitza una xemeneia (conducte volcànic per on pugen i són emesos el magma, els gasos i els materials de projecció) formada per basalts prismàtics de fa 4,4 milions d’anys. A ambdós costats de la via del tren, a prop de Can Teixidor, afloren basalts molt alterats, d’una cronologia que podríem situar al Pliocè (entre 5,3 i 2,5 milions d’anys). Finalment, l’edifici volcànic del Camp dels Ninots, situat al sud-oest del municipi, té una cronologia de 3,2 milions d’anys.


Sala 2- Unes aigües especials

L’aigua de Caldes s’origina en infiltrar l’aigua de la pluja de l’interior de la comarca de la Selva cap a les profunditats, a través de les falles i les factures de l’subsòl. Aquesta aigua, a l’arribar a una profunditat d’uns mil metres, s’escalfa, canvia de quimisme, adquireix diòxid de carboni i ascendeix cap a la superfície. Aquest procés pot durar entre 30 i 50 anys. Durant aquest temps, l’aigua a mesura que es va filtrant, va adquirint els minerals de les roques granítiques de l’subsòl.


A Caldes hi ha tres sectors on aflora aigua termal: Puig de les Ànimes, Puig de Sant Grau i Puig de les Moleres


Sala 3- Aquae Calidae, municipi romà

L’existència de les aigües termals i la proximitat d’aquestes a la Via Augusta són la clau per entendre el sorgiment d’una important activitat balneària en època romana a la vila de Caldes de Malavella.


El nucli de població format al voltant dels recintes termals va rebre el nom d’Aquae Calidae (“aigües calentes”) i va ser prou important com per ser considerat, ja al segle ­ dC, un municipi de dret llatí. A més dels balnearis i dels serveis que hi estaven relacionats, l’urbs romana de Caldes de Malavella disposava també d’un centre administratiu, religiós, econòmic i comercial.


El nucli urbà d’Aquae Calidae, de la qual es conserven algunes estructures, se situava entre el puig de Sant Grau i el puig de les Ànimes.


Aquae calidae

Sala 3- L'aprofitament humà de les aigües

El caràcter eminentment rural de la vila de Caldes de Malavella va experimentar transformacions molt importants a finals del segle ­‑­.La irrupció dels grans balnearis europeus, especialment a França i Alemanya, com a centres d’estiueig de les societats benestants del moment, lligada a la tradició naturalista de l’època i marcada per una revaloració de les propietats curatives de les aigües termals, va despertar l’interès de la burgesia catalana per aquesta nova modalitat d’esbarjo. Fruit d’aquest interès pot ser entesa la creació dels balnearis a Catalunya i, lògicament, a Caldes de Malavella.


Balnearis

Sala 4- La indústria de l’aigua

Les reconegudes propietats de l’aigua termal de Caldes de Malavella que s’oferia als balnearis van motivar que els qui no estaven allotjats en aquells establiments també en volguessin disposar, i aquest fet va afavorir que fos embotellada i distribuïda a molts indrets. D’aquesta manera, els pacients que no es podien permetre el luxe d’anar als balnearis tenien la possibilitat de beneficiar-se dels efectes d’aquesta aigua seguint el tractament des de casa seva.


La indústria

Sala 5- El taller del paleontòleg. El camp dels Ninots

Espai destinat a fomentar la vocació científica entre el públic escolar a partir de el coneixement que proporciona el jaciment de Camp dels Ninots, amb mètodes i tècniques emprats en els treballs d’excavació al jaciment de Camp dels Ninots.


Puntualment es programen tallers oberts a el públic, i sota demanda és una activitat oberta a les escoles i centres educatius.


El taller

El laboratori i la sala de l'audiovisual

És un espai dedicat al suport i a la recerca relacionada amb el jaciment del Camp dels Ninots. En aquest sentit, aquest àmbit es concep com un espai on el visitant es transporta a un entorn real de recerca, on podrà visitar in situ el laboratori de restauració de material paleontològic.


L'entorn del centre museogràfic: El Puig de Sant Grau

L’Espai Aquae està situat en el Castell de Caldes, al Puig de Sant Grau, al bell mig de Caldes de Malavella.


Del Castell de Caldes, se’n conserva un llenç de muralla i tres torres medievals.


En el mateix entorn s’hi ubica el monument més important de Caldes: les Termes Romanes i també els jardins on s’hi eleven dos cupulins modernistes que amaguen aigua termal i l’ermita preromànica de Sant Grau.


Com a experiència no es pot obviar tastar l’aigua de les Fonts dels Bullidors i de Sant Narcís, ambdues termals.


Un passeig pel tram urbà

Visita guiada virtual

De la mà d’un dels nostres guies podeu gaudir des del sofà de casa d’una visita guiada virtual al centre museogràfic Espai Aquae i al seu entorn immediat


Visita guiada virtual