La irrupció dels balnearis

El caràcter eminentment rural de la vila de Caldes de Malavella va experimentar transformacions molt importants a finals del segle ­‑­.La irrupció dels grans balnearis europeus, especialment a França i Alemanya, com a centres d’estiueig de les societats benestants del moment, lligada a la tradició naturalista de l’època i marcada per una revaloració de les propietats curatives de les aigües termals, va despertar l’interès de la burgesia catalana per aquesta nova modalitat d’esbarjo. Fruit d’aquest interès pot ser entesa la creació dels balnearis a Catalunya i, lògicament, a Caldes de Malavella.

Activitats relacionades

Segueix-nos a Instagram

@visit_caldes