Balneari Romà del Turó de Sant Grau

L’edifici termal romà de Sant Grau va ser construït pels volts de l’any 50 dC sobre un balneari anterior, dels segles II-I aC. L’edifici del segle I dC, en canvi, es conserva d’una manera notablement íntegra. L’element bàsic era la gran piscina central (natatio) rectangular, de 7,90 per 6,65 metres, i d’accés esglaonat.


Balneari Romà del Turó de Sant Grau

Aqvae calidae, ciutat romana

Al segle II aC, ja des dels primers temps del període romà, l’existència de les aigües termals de Caldes va propiciar el sorgiment d’una activitat balneària important que aviat va acabar comportant la formació d’un petit nucli de població al seu voltant.


Aqvae calidae, ciutat romana

La surgència de l’aigua sagrada

L’estança central de l’ala est és una de les sales més significatives de tot el balneari. La seva importància rau en el fet que és on es trobava en època romana la surgència de l’aigua termal que donava vida a tot el conjunt.


La surgència de l’aigua sagrada

La Natatio

La gran piscina central, o natatio, és l’element principal del balneari. És en aquest gran espai on s’aplegava l’aigua termal procedent de la surgència i on els usuaris del conjunt termal prenien els banys. Més enllà de qüestions higièniques o de la tradició romana d’anar regularment a les termes a prendre els banys, estesa per tot el món romà, els usuaris d’aquest balneari empraven les termes sobretot amb finalitats curatives i terapèutiques.


La Natatio