Camp dels Ninots

Una fauna subtropical

El Camp dels Ninots ens proporciona una imatge única de com era la vida ara fa 3,1 milions d’anys.Al jaciment s’han recuperat nombrosos esquelets de grans vertebrats, majoritàriament sencers i en connexió anatòmica, corresponents a tres espècies d’herbívors. A dia d’avui, no s’ha documentat cap esquelet de carnívor, malgrat que, de segur, devia ser present en aquest entorn. La poca diversitat d’espècies contrasta amb la gran quantitat d’exemplars recuperats fins avui. Aquest jaciment és, molt probablement, el que presenta el registre fòssil més elevat de les espècies recuperades. L’animal que més hi abunda és el bòvid de l’espècie Alephis tigneresi, seguit del tapir de l’espècie Tapirus arvernensis i del rinoceront de l’espècie Stephanorhinus jeanvireti.