Caldes en Temps de Guerres

Fonda Fabrellas – Tòtem

L’any 1944 Caldes va acollir més de 1.000 mariners italians i l’administració franquista els va distribuir entre els tres balnearis, però també va caldre utilitzar les fondes Fabrellas i RibotLa Fonda Fabrellas va hostatjar prop de 50 mariners de la marina de guerra italiana. Tres d’ells van escapar-se, i van arribar a Barcelona amb unes bicicletes robades, una de les quals era precisament de la tia de l’escriptor Joaquim Carbó. Un cop a la capital van dirigir-se al cònsol italià, perquè es volien incorporar al front per combatre a favor de la Itàlia aliada. Però el cònsol va persuadir-los de retornar a la Fonda Fabrellas, ja que l’internament estava a punt d’acabar, i la guerra ràpidament arribava al seu final.