Camp dels Ninots

L’aigua, una font de vida

Al jaciment del Camp dels Ninots s’han recuperat múltiples evidències de vegetació.Aquest fet permet als investigadors obtenir dades clau per conèixer el clima i el paisatge d’aquest entorn, com també per entendre les dinàmiques climàtiques que van tenir lloc en el passat. Cronològicament té una importància especial, ja que és un dels pocs jaciments que poden explicar amb detall la transició que es va produir, a finals del pliocè, d’un clima típicament subtropical a l’actual clima mediterrani.