Camp dels Ninots

Terra de volcans

El municipi de Caldes de Malavella té unes característiques geològiques molt especials: està situat sobre un conjunt de falles que s’estenen per bona part d’Europa i que van generar una sèrie d’erupcions volcàniques al nostre territori.El volcà del Camp dels Ninots se l’anomena maar. En el cas del maar del Camp dels Ninots, la major part de la seva estructura és sota terra, i en superfície només s’observen unes petites elevacions, molt suaus i de poca alçària. Té una planta irregular, lleugerament el·líptica, que arriba a tenir un eix màxim de 650 metres en direcció nord-oest – sud-est; un de mínim, perpendicular a l’anterior, de 425 metres, i una alçària, segons el nivell del mar, de 93 metres.