Consulta el llistat d’habitatges d’ús turístic a la Guia Oficial d’esta- bliments turístics de la Generalitat de Catalunya.

Habitatges d’ús turístic