Font dels Bullidors

Font termal 56ºC

Font pública d’on brolla aigua termal a 56º, procedent del Turó de Sant Grau. Per la situació d’aquesta font, es creu que era la surgència que abastia d’aigua les termes romanes. Tradicionalment, els veïns utilitzaren l’aigua de la font per a ús domèstic, ja fos per beure o per cuinar o rentar. Per complementar l’economia familiar, alguns veïns venien l’aigua en tines a les poblacions del voltant. A principis del segle XIX, se’n canalitzà l’aigua fins a un petit establiment termal conegut amb el nom d’“Els Banys Nous”, que no va prosperar. A finals del segle XIX, bona part del brollador va ser adquirit per l’industrial Pau Estapé, que va arribar a un acord amb l’Ajuntament per tal que els caldencs disposessin d’una part del cabal per a les seves necessitats. L’any 1902, el Sr. Estapé va començar a embotellar l’aigua amb el nom de “Vichy Caldense”, que més tard seria “Agua Xala” i finalment, l’any 1912, “Agua Imperial”.

Activitats relacionades

Segueix-nos a Instagram

@visit_caldes