Pròrroga de 4 anys més de la qualificació del municipi de Caldes de Malavella com a zona turística

Dimarts 10 Agost 2021

Caldes de Malavella va obtenir la qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris comercials per primera vegada el 5/06/09 havent estat prorrogada aquesta qualificació fins a data d’avui, i amb la nova resolució es prorroga fins el 6 de juny del 2025, ja que  Caldes de malavella, segons l’extens informe presentat, compleix els requisits que recull l’article 38 de la Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires.

Entre altres continguts aquest extens informe recull que segons les dades facilitades per l’Agència Tributària de Catalunya, Caldes de Malavella va tenir al llarg de la última anualitat comunicada (pre-covid) un total de 135.712 pernoctacions, distribuïdes de la següent manera:

Tipologia d’establiment Pernoctacions subjectes de pagament de la taxa turística Pernoctacions exemptes del pagament de la taxa turística Total pernoctacions
Hotel 5 estrelles 42.777 10.051 52.828
Habitatges d’ús turístic 7.682 729 8.411
Altres: hotels 3 estrelles, balnearis, pensions, turisme rural 71.545 71.545
Àrea d’autocaravanes(*) 2.928 2.928
TOTAL 122.004 13.708 135.712

Cal esmentar que aquestes dades només recullen el nombre de persones que han pernoctat en algun dels allotjaments turístics de la nostra població (turistes) però no tenen en compte el nombre total de visitants de dia que no realitzen una pernoctació. Malauradament, no és possible disposar de dades exactes sobre els visitants de dia que rep la nostra població ja que no tots s’adrecen a l’oficina de turisme, on podrien ser comptabilitzats i incorporats a les estadístiques.

En tot cas, podem afirmar amb certesa que el patrimoni cultural i natural de la nostra població genera una afluència anual acreditada de visitants que supera amb escreix el nombre d’habitants del nostre municipi que era de 7.872 persones l’any 2020.

Seguint la normativa actual de distribució d’aquesta taxa turística, l’Ajuntament va rebre’n un total de 67.678,67€ per al finançament d’actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística seguint les línies marxades per Direcció General de Turisme.  L’import total recaptat pren prou rellevància si es compara amb la resta de municipis de la província de Girona, ja que la nostra població se situa en la 16ena posició, essent la segona destinació d’interior que recapta més impost sobre estades en establiments turístics.  En les primeres quinze posicions s’hi troben totes les destinacions de costa i la ciutat de Girona, com a primera destinació d’interior que recapta més diners en aquest impost.

Comparteix