75 companyies formen part del Dossier de professionals de les arts escèniques i la música de la Selva 2022

Dijous 28 Octubre 2021

El Dossier de professionals de les arts escèniques i la música és un instrument de suport als agents del sector cultural creatiu que té la finalitat de donar a conèixer els creadors als agents responsables de les programacions culturals municipals.

En aquesta edició, el Dossier està format per 75 companyies d’arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.) i grups de música de diferents estils, tots ells vinculats a la comarca de la Selva i que tenen un espectacle o proposta escènica per exhibir.

Les companyies i grups de música que formen part de dossier 2022 van haver d’acreditar la seva professionalitat a partir de la seva trajectòria com a grup o intèrpret i  garantir el nombre d’actuacions realitzades en equipaments i/o programacions professionals.

Aquest dossier es pot consultar a la web SelvaCultura.cat i també s’ha lliurat exemplars als ajuntaments i programadors culturals i forma part d’una estratègia per promoure la cultura de proximitat.

La comarca de la Selva té una un vincle molt important amb la cultura, no només per tot el seu patrimoni material i immaterial, sinó també per una presència destacada d’agents creatius i de moviments artístics i culturals. Les activitats culturals i creatives contribueixen positivament al desenvolupament sostenible de la comarca des del punt de vista del seu creixement econòmic, però també pel seu paper en la creació d’ocupació, en la cohesió social i en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Els darrers anys el Consell Comarcal de la Selva ha desplegat la iniciativa SelvaCultura, una estratègia de desenvolupament de l’àmbit cultural i creatiu de la comarca que ha permès fer avançar en paral.lel l’acció cultural als municipis, el treball amb els agents del sector i la comunicació cap al públic final. Per altra banda, a la comarca de la Selva s’estan portant a terme un conjunt d’iniciatives comarcals estratègiques que tenen com a nexe comú la valorització de diferents aspectes vinculats a la cultura i que volen estimular la creació de productes (activitats i serveis) per teixir una oferta turística diversificada i de qualitat.

El Dossier pretén ser una eina més per donar visibilitat als creadors escènics i musicals de la Selva i fomentar l’impuls de la cultura als municipis de la Selva.

Comparteix